Siirry sisältöön

Tutkimukset

Teemme erilaisia tutkimuksia muun muassa sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden kartoittamiseksi. Saat meiltä aina luotettavan selvityksen kiinteistösi tilasta ja mahdollisista tarvittavista korjauksista. Autamme myös ennaltaehkäisemään ongelmia ottamalla tulevat korjaustarpeet huomioon arvioissamme.

Sisäilmatutkimus osoittautuu tarpeelliseksi usein asukkaiden oireilun tai terveyshaittojen epäilyn vuoksi. Tutkimuksessa kartoitetaan mahdolliset sisäilman ongelmat ja selvitetään niiden aiheuttajat kokonaisvaltaisesti. Tulosten pohjalta tehdään korjausehdotuksia ongelman aiheuttajan poistamiseksi.

Sisäilmatutkimuksissa kartoitetaan muun muassa:

  • Mikrobiologisia epäpuhtauksia
  • Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja hajuja
  • Ilmanvaihdon vaikutusta sisäilman laatuun
  • Sisäilmaa olosuhdemittauksilla (hiilidioksidi-, lämpötila- ja kosteusmittauksilla)
  • Rakennuksen ilmavuotoja

Mittauspalveluitamme ovat muun muassa:

  • Kosteiden tilojen myyntikartoitukset
  • Rakennekosteusmittaukset (porareikä- ja koepalamittaus)
  • Olosuhdemittaukset (hiilidioksidi-, lämpötila- ja kosteusmittaukset)
  • Paine-eromittaukset

Kosteusteknisessä selvityksessä käydään läpi kiinteistön mahdolliset kosteusvauriot ja niiden aiheuttajat. Selvitys tehdään usein silloin, kun kiinteistössä on jo näkyvä vaurio tai kiinteistön epäillään aiheuttavan terveyshaittoja, mutta teemme myös ennaltaehkäiseviä selvityksiä.

Tutkimukset suoritetaan tapauskohtaisesti joko pintakosteudenosoittimella, viiltomittauksilla, porareikämittauksilla tai rakenteita avaamalla. Työn yhteydessä voidaan tarvittaessa ottaa myös materiaalinäytteitä, joiden avulla voidaan määrittää vaurioiden laatua.

Ennaltaehkäisevässä selvityksessä pyritään lähtökohtaisesti kartoittamaan mahdolliset riskitekijät sekä poistamaan ne.

Vahinkokartoituksissa selvitetään esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon tuottamaa vahinkoa kiinteistölle. Tutkimuksessa kartoitetaan vahingon laajuutta ja tarvittavia korjausmenetelmiä.

Hoidamme myös tarvittavat saneeraustyöt vauriokohteisiin nopeasti – lue lisää saneerauspalveluistamme!

Toteutamme kosteudenhallintasuunnitelmia uudisrakennuksille ja saneerauskohteille. Suunnitelma auttaa rakennusprojektin hallinnassa ja toteutuksessa sekä varmistaa terveen rakentamisen. Toteutamme kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut kokonaisvaltaisesti.

Asbestikartoitus on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin rakennuksiin ennen purkua vaativia töitä. Kartoituksessa selvitetään asbestia sisältävät materiaalit tarvittaessa näytteenotolla. Näytteiden analysointi suoritetaan sertifioiduissa laboratorioissa. Tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan raportti ja asiakasta tiedotetaan tarvittavista toimenpiteistä.

Asbestin lisäksi voidaan tutkia myös muiden haitta-aineiden, kuten lyijyn, PAH:n, PCB:n ja raskasmetallien esiintymisestä kiinteistössä.

Lämpökamerakuvauksilla tutkitaan rakenteiden toimivuutta ja teknistä kuntoa, kuten mahdollisia ilmavuotoja, kylmäsiltoja ja eristyksen toimivuutta. Kuvaus suoritetaan yleensä rakenteita rikkomattomin menetelmin, jolloin vältytään turhilta rakenneavauksilta.

Kuntoarviolla kerätään tietoa rakennuksen rakenteiden ja eri osien kunnosta ja luodaan puolueeton kuva rakennuksesta. Hyvin tehty kuntoarvio hyödyntää asuntokaupassa sekä myyjää että ostajaa, kun kiinteistön kunto on tiedossa. Tällöin vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Kuntotutkimus on laaja selvitys rakenteiden kunnosta ja antaa tutkimustietoa korjaustyön suunnitteluun sekä toteutukseen. Kuntotutkimuksessa tehdään aina rakenneavauksia sekä muita tutkimuksia, joiden perusteella rakenteiden kuntoa voidaan määrittää.