Sinun ja rakennuksesi palveluksessa

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimusten tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset ongelmat sisäilmassa, sekä selvittää niiden aiheuttajat. Tutkimusten tavoitteena on tulosten pohjalta tehdä korjaustapaehdotuksia, sekä seurata tehtyjen korjausten onnistumista ongelman poistamiseksi.

Sisäilmamittauksissa voidaan tutkia mm. seuraavia ongelmanaiheuttajia:

  • Mikrobiologiset epäpuhtaudet
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja hajut
  • Hiukkasmaiset epäpuhtaudet, esim. eristekuidut
  • Hiilidioksidi- ja häkämittaukset
  • Asbestinäytteet