Sinun ja rakennuksesi palveluksessa

Kuivausurakointi

Vesivahingon laajuuden ja lisävaurioiden syntymistä pyritään estämään kuivausurakoinnilla.
Rakenteiden kuivaus on välttämätön, jotta rakenteisiin sitoutunut kosteus ei aiheuta vaurioita eikä riskitekijöitä pintarakenteiden uusimisen jälkeen.

Usein ennen kuivausta pintamateriaaleja joudutaan poistamaan kuivauksen nopeuttamiseksi ja kuivaus suoritetaan käyttämällä erilaisia kuivauslaitteita ja menetelmiä.

Uudisrakentamisen yhteydessä suoritettava kosteudenhallinta mahdollistaa rakenteiden kuivumisen hallitussa aikataulussa sekä poistaa mahdolliset kosteuden aiheuttamat riskitekijät rakennuksesta.