Sinun ja rakennuksesi palveluksessa

Kosteustekniset selvitykset

Kosteusteknisten selvitysten tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset vauriot ja niiden aiheuttajat sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset jatkotoimenpiteitä varten. Vauriotutkimukset suoritetaan pintakosteudenosoittimella, porareikämittauksilla tai rakenteita avaamalla. Tutkimustyön yhteydessä voidaan tarvittaessa ottaa myös materiaalinäytteitä ja niiden perusteella määrittää vaurioituneita rakenteita ja vaurioiden laatua.
Uudisrakentamisen yhteydessä laadimme tarvittaessa kosteudenhallintasuunnitelman, jonka perusteella rakennuksen kosteusolosuhteita voidaan hallita ja seurata koko rakennushankkeen ajan.